Informacje Ogólne

Strona poświęcona jest tematyce związanej z obowiązkowymi praktykami zawodowymi dla studentów pierwszego stopnia oraz stażami dla studentów drugiego stopnia Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

 

Ofert praktyk, staży i pracy można znaleźć na stronach Fundacji S2B:

oraz w wiadomościach przekazywanych do studentów od koordynatorów praktyk.

Top