Współpraca z firmami

Wydział Matematyki i Informatyki UAM (WMI UAM) jest otwarty na współpracę z firmami w zakresie przekazywania ofert praktyk, staży i pracy.

Targi Pracy Praktyk i Staży

Dwa razy do roku w budynku WMI UAM organizowanę są Targi Pracy, Praktyk i Staży IT, w których firmy i organizacje mogą uczestniczyć w charakterze wystawcy i przedstawić bezpośrednio studentom swoją ofertę współpracy. Zwracamy uwagę, że pomimo nazwy zawierającej słowo IT zachęcamy do udziału w targach również firmy poszukujące studentów matematyki.

Informacje o zbliżających się targach można znaleźć na stronie targi.s2b.edu.pl.

Informacje emailowe

Zachęcamy również firmy do przesyłania ofert praktyk, pracy i staży skierowanych do studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (jak również studentów informatyki z innych uczelni) na adres fundacja@s2b.edu.pl.

Pozostałe zagadnienia

W sprawach zwiazanych z umowami ramowymi lub szerszym zakresem współpracy należy kontaktować się z opiekunami praktyk lub dziekanem Wydziału.

Opiekunami praktyk na WMI UAM są dr Maciej Kalkowski w zakresie informatyki i dr Rafał Witkowski w zakresie matematyki.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu i celu praktyk można znaleźć w sekcjach Praktyki I Stopnia oraz Praktyki II Stopnia.

Top