Praktyki I stopnia

W tej części możesz znaleźć informacje na temat odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach I stopnia.

Metody zaliczenia:

Organizacja praktyk:

Zgłoszenie dokuemntacji:

Top