Cel stażu

Głównym celem praktyk II stopnia jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia związanego z wykorzystaniem swoich umiejętności przy projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach lub projektach badawczo-rozwojowych.

Zadania realizowane przez studenta powinny dotyczyć działań związanych z projektami lub procesami prowadzonymi w danej firmie, instytucji lub projekcie. Celemen pratkyk II stopnia powinno być sprawdzenie i wykorzystanie umiejętności merytorycznych zdobytych na studiach. W odróżnieniu od praktyki I stopnia, gdzie student zapoznaje się ze specyfiką działania firm lub instytucji, na stażu student rozpoczyna zdobywanie swojego doświadczenia zawodowego.

Należy też zwrócić uwagę, że praktyki I stopnia są bardzo przydatne podczas odbywania praktyk II stopnia.

Praktyki II stopnia powinny pozwolić studentowi w ramach pracy na wybranym stanowisku:

  • zrozumieć charakter i specyfikę pracy,
  • zapoznać się z metodyką zarządzania projektami lub procesami,
  • wykonywać samodzielnie proste czynności i zadania,
  • wymianę doświadczenia ze współpracownikami, innymi stażystami lub przełożonymi
  • prowadzić działania zmierzające do zrealizowana postawionych zadań i osiągania postawionych przez opiekuna stażu lub przełożonego celów.
Top