Procedura zaliczenia stażu

Procedura zaliczenia praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia na WMiI UAM

  1. Należy znaleźć pracodawcę lub projekt (Uwaga: może to być projekt open source, inny projekt non-profit, jak również umowa o pracę, zlecenie, dzieło lub inna forma prac, którą da się w sposób wystarczający udokumentować) w ramach którego wykona się pracę,
  2. Należy wykonać staż, tj. wykonać pracę w ramach wybranego zakresu.
  3. Po zrealizowaniu stażu należy uzyskać podpis pod zaświadczeniem (wzór dla studenta i studentki) o odbyciu praktyki II stopnia przez osobę, która jest w stanie zaświadczyć, że dany staż się odbył,
  4. otrzymane podpisane zaświadczenie należy dostarczyć do koordynatora praktyk na wydziale (tj. dr Rafał Witkowski dla studentów kierunku matematyka i dr Maciej Kalkowski dla studentów kierunku informatyka).
Top