Jeśli nie pracujesz na stałe

Procedura zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej na studiach licencjackich lub inżynierskich pierwszego stopnia na WMiI UAM

W przypadku studenta niepracującego:

 1. Należy znaleźć pracodawcę chętnego do przyjęcia studenta na praktykę
 2. Należy podpisać umowę w sprawie praktyk. Umowa musi być podpisana w 3 egzemplarzach (1 dla firmy, 1 dla uczelni, 1 dla studenta). Umowa może być zgodna ze wzorem (umowa-wzór-informatykaumowa-wzór-matematyka)  lub być w dowolnej innej formie, ale zawierająca te same elementy.
 3. W zależności od kierunku:
  1. Informatyka – podpisaną przez pracodawcę i studenta umowę należy dostarczyć do opiekuna praktyk (tj. Tomasz Piłka) w formie skanu przesłanego e-mailem za potwierdzeniem odbioru lub przez formularz internetowy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem praktyk,
  2. Matematyka – podpisaną przez pracodawcę, koordynatora praktyk na wydziale (tj. dr Rafał Witkowski) i studenta umowę należy dostarczyć do opiekuna praktyk w terminie 14 dni przed rozpoczęciem praktyk.
 4. Należy odbyć praktykę zawodową.
 5. Po zakończeniu praktyk należy zdobyć zaświadczenie o odbyciu praktyki. Zaświadczenie może być zgodne w formie z wzorem lub być w dowolnej innej formie, ale zawierać takie elementy tak:
  • Dane rejestracyjne firmy (najlepiej pieczątka),
  • Termin wykonania praktyki,
  • Miejsce odbywania praktyki,
  • OCENA,
  • W przypadku gdy nie wynikało to wprost z umowy – liczbę godzin przepracowanych w ramach praktyki,
  • Czytelne dane kontaktowe oraz imię nazwisko osoby zaliczającej praktykę.
 6. Takie zaświadczenie należy dostarczyć do koordynatora praktyki w zależności od kierunku kanałami komunikacji analogicznie do punktu 1.
Top